شش شرط لازم برای ادامه تحصیل در ترکیه

توضیحات

فرمت و شکل نهایی اساس و شرط پذیرش دانشجویان خارجی برای دانشگاههای ترکیه

اصلاح و فرمت نهایی در رابطه با اصول پذیرش دانشجویان خارجی برای دانشگاههای ترکیه بر اساس آخرین اتخاذ تصمیم در نشست شورای عالی سیاستگذاری وزارت علوم و آموزش عالی جمهوری ترکیه به تاریخ ۱۷ ماه مارس ۲۰۱۰

الف) اهداف عمومی:

۱- بر طبق ماده ۳ اصل ۲۹۲۲ در خصوص ادامه تحصیل دانشجویان خارجی در ترکیه و با توجه به نتیجه جلسه منعقده به تاریخ هیجدهم ماه مارس سال ۲۰۰۹ تمامی‌دانشگاههای سطح ترکیه میتوانند با اخذ مجوز و تأییدیه لازم از وزارت علوم و آموزش عالی نسبت به جذب و پذیرش دانشجوی خارجی اقدام نمایند.

۲- مقرر است سهمیه لازم در پذیرش دانشجویان خارجی از سوی موسسات آموزش عالی تعیین و به سازمان سنجش کشور اعلام گردیده و متعاقب آن موضوع به صورت مصوبه از سوی وزارت علوم و آموزش عالی در دفترچه راهنمای پذیرش دانشجویان خارجی قید شود که نشر و پخش این دفترچه از سوی ریاست سازمان سنجش در تاریخ معینه عملی می‌گردد.

۳- در خصوص پذیرش دانشجویان خارجی از سوی دانشگاهها و موسسات عالی کشور که در مقاطع لیسانس خواهد بود، برنامه‌های آموزشی روزانه، شبانه، غیر حضوری(فراگیر) و مکاتبه ای اعمال گردیده و سهمیه‌های آنها به صورت مجزا معین شود.

۴- از سال تحصیلی ۲۰۱۰-۲۰۱۱ به بعد برای جذب و پذیرش دانشجویان خارجی آزمونی یکنواخت و هماهنگ به عنوان یوس YÖS برگزار نشود.

۵- در اثنای پذیرش دانشجویان خارجی از سوی دانشگاههای و موسسات آموزش عالی، ارزیابی داوطلبان تحصیل در مقاطع عالی از سوی دانشگاهها، ابتدای امر نظر و پیشنهادات خود دانشگاهها ملاک قرار گرفته شود و یا معدل دوره آموزش متوسطه داوطلبان ملاک امر بوده و یا آزمونهایی که از سوی وزارت علوم و آموزش عالی مورد تأیید قرار گرفته است، ملاک سنجش و پذیرش قرار گیرد که از این آزمونها میتوان آزمونهای آبیتور، اینترنشنال بککالوریت، جی.سی.ایی(جنرال سرتیفیکیت اجوکیشن)، توجیهی و … نام برد که در اعتبار این مدارک نیز به هیچوجه تاریخ انقضاء معمول نخواهد بود. لیکن در آزمونهای بین المللی برای ورود به دانشگاهها مانند یوس و ست مدت اعتبار دو ساله مورد دقت نظر قرار گیرد.

۶- مقادیر کمینه و بیشینه(حداقل و حداکثر) مورد نظر در اخذ شهریه دانشجویان خارجی از سوی هیئت نظارت بر امور بانکی کشور تعیین شده و بدون آنکه استثنایی در دولتی یا خصوصی بودن دانشگاهها ملاک بوده باشد، می‌بایستی مقدار معینه و درخواستی خود را مابین این مقادیر به وزارت علوم و آموزش عالی اعلام دارند که به صورت مصوبه به مرحله اجرا گذاشته شود.

۷- موسسات آموزش عالی که به صورت وقفی اداره میشوند، شهریه اخذ شده از دانشجویان خارجی به مانند سالهای گذشته بوده و چنانچه تغییراتی در این زمینه صورت پذیرد، می‌بایستی مصوبات آنها از سوی هیئت نظارت بر موسسات موقوفه صادر شده و اجرا گردد.

۸- چنانچه سهمیه ای از سوی دانشگاهی برای جذب دانشجویان خارجی در زمان معینه تکمیل نگردد و یا مراجعاتی از سوی داوطلبان خارجی ورود به دانشگاههای ترکیه صورت عینی به خود نگیرد، دانشگاه می‌تواند همان مقدار سهمیه خود را که تکمیل نشده و یا مراجعتی در آن انجام نپذیرفته، به رشته و دانشکده‌های دیگری که در آن تراکم درخواست وجود دارد، انتقال داده و اعمال نماید تا سهمیه سالانه آن تکمیل شود.

ب) دواطلبان مراجعه کننده به دانشگاههای ترکیه:

۱- داوطلبان برای ورود به دانشگاههای ترکیه می‌باید دارای مدرک فارغ التحصیلی از دوره متوسطه باشند و یا دانش آموز سال آخر تلقی شوند.

۲- داوطلبان ورود به دانشگاههای ترکیه میباید دارای تابعیت خارجی داشته و یا در صورت وجود دو تابعیتی میتواند هموطن یکی از کشورهای ترکیه یا جمهوری ترک نشین قبرس بوده باشد.

۳- چنانچه پیشتر وضعیت دو گانه در تابعیت بوده و بعد از آن از یکی از تابعیتهای کشورهای ترکیه و جمهوری ترک نشین قبرس خارج شده باشند، از سال ۲۰۱۱ در صورت ادامه تحصیل بخشی یا تمامی‌دوران دوره متوسطه در ترکیه، باز میتوانند به عنوان داوطلبان خارجی ورود به دانشگاههای ترکیه محسوب گردند.

۴- افرادی که دارای تابعیت جمهوری ترکیه بوده ولی دوران تحصیل متوسطه را در جمهوری ترک نشین قبرس به پایان برسانند به عنوان داوطلب خارجی محسوب میشوند.

۵- افرادی که خارجی بوده ولی به جهت آیین نامه انضباطی از یکی از دانشگاهها و یا موسسات آموزش عالی اخراج شده باشند، نمیتوانند به عنوان دانشجوی خارجی و داوطلب ورود به دانشگاههای ترکیه برشمرده شوند.

ج) اصول و شروط دانشگاهها در جذب و پذیرش دانشجویان خارجی:

۱- دانشگاهها با در نظر گرفتن امتیاز کنکور کشورهای دانشجویان خارجی، آزمونهای بین المللی، معدل دوره متوسطه، آزمونهای ورودی اعمال شده از سوی خود دانشگاهها و امثال اینها میتواند با در نظر گفتن حداقل امتیاز متمایز کننده نسبت به پذیرش دانشجوی خارجی اقدام نماید که یکی از موارد یاد شده با طرح و تصویب در شورای عالی هر دانشگاه و پیرو آن اعلام به وزارت علوم و آموزش عالی ترکیه جهت تصویب و اجرا اقدام نماید.

۲- دانشگاهها علاوه از اعمال شروط و اساس عمومی‌میباید شرط لازم را در خصوص تأمین مالی هر دانشجو در حین تحصیل در کشور به عنوان پشتوانه مالی مد نظر قرار دهند و از دانشجویان خارجی این پشتوانه درخواست شود.

۳- هر دانشجوی خارجی که برای ادامه تحصیل در طول دوران تحصیل در کشور ترکیه اقامت خواهد نمود، دانشگاهها و موسسات آموزش عالی باید دانشجویان خارجی را از مشروح شرایط اقامت مطلع ساخته و اقامت تحصیلی آنها را طلب نمایند. در کنار آن “برگه پذیرش” و یا مدرک همسان با آن را می‌بایستی برای دانشجوی خارجی تأمین نماید.

۴- دانشگاهها و موسسات آموزش عالی برای زمینه سازی جهت جذب و پذیرش دانشجویان خارجی در دانشگاههای ترکیه و هموار ساختن مسیر انتخاب سهل و آسان می‌بایستی مدارک و برگه‌های راهنما و کاتالوگهای لازم را که در برگیرنده اطلاعات کافی و لازم در خصوص ادامه تحصیل، شرایط و اصول آن میباشد، برای داوطلبان خارجی تهیه نموده و در دسترس قرار دهند. به همین منظور و تشویق خارجیان در ادامه تحصیل در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ترکیه، ترتیب دادن نمایشگاهها و شرکت در آنها و همچنین ایجاد شعبه و دوایر دانشجویان اتباع خارجی در بنیه دانشگاهها پیشنهاد میشود.

۵- لازم است موسسات آموزش عالی و دانشگاهها برای جذب دانشجویان خارجی تقویم سالانه خود را در جذب دانشجویان به صورت واضح و مشخص تنظیم و با اعلام سهمیه مورد نظر و میزان پذیرش دانشجویان خارجی به وزارت علوم و آموزش عالی اعلام نمایند.

۶- از تمامی‌دانشجویان خارجی که مایل به ادامه تحصیل در دانشگاههای کشور میباشند، میبایستی مدرک دال بر احاطه و آشنایی کامل به زبان ترکی استانبولی اخذ شود که این درخواست در میان شرایط جذب دانشجوی خارجی مد نظر قرار گرفته و مدرک معتبر مربوط به آن که نشان دهنده سطح آشنایی دانشجوی خارجی به زبان ترکی است، در کنار سایر مدارک در هنگام ثبت نام درخواست شود.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “شش شرط لازم برای ادامه تحصیل در ترکیه”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.